Facebook
rok temu | 4 wyświetleń
Pierwszeństwo dla efektywności energetycznej – niezbędne w drodze do neutralności klimatycznej
Pierwszeństwo dla efektywności energetycznej obowiązuje jako zasada w unijnej polityce energetyczno-klimatycznej od 2018 r. Stanowi jeden z wymiarów unii energetycznej i jest wymagane wobec państw członkowskich tworzących swoje Krajowe plany działań w obszarze energii i klimatu (KPEiK). ...
danfoss
efektywność energetyczna
eu
Facebook
rok temu | 3 wyświetleń
Mój Prąd to nie wszystko. Gdzie są wyższe dopłaty do fotowoltaiki
Dopłaty do fotowoltaiki w programie Mój Prąd mają ogromną zaletę z powodu prostej konstrukcji. Po spełnieniu warunku wielkości instalacji 2-10 kW oraz jej podłączenia do sieci można złożyć wniosek o dofinansowanie. ...
dofinansowanie
fotowoltaika
Facebook
rok temu | 2 wyświetleń
Magazyn energii dla domowej fotowoltaiki - jak wybrać?
Magazyny energii mają zostać objęte dopłatami - tak mówił, ponad miesiąc temu na konferencji Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE. Podkreślał, że dofinansowanie na nie zostanie ujęte w ramach czwartej odsłony programu dopłat do fotowoltaiki - Mój Prąd. ...
dofinansowanie
fotowoltaika
magazyn energii
mój prąd
pv
Facebook
rok temu | 3 wyświetleń
Ruszyły inwestycje w polskie magazyny energii
Magazyny energii to nadal w Polsce rzadkość, jednak ostatnie miesiące pokazały, że zaczyna się to powoli zmieniać. Spółki energetyczne, które dotąd inwestowały w pilotażowe magazyny energii o mocy od kilku kilowatów do kilku megawatów, przechodzą do nowych inwestycji. ...
magazyn energii
www.gov.pl
rok temu | 4 wyświetleń
Umowa z ceną dynamiczną - tańsza energia dla aktywnych odbiorców
Nowe regulacje, proponowane przez MKiŚ, służą przede wszystkim aktywizacji konsumenta. Dzięki takim narzędziom, jak wprowadzenie umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, wzmocnimy pozycję odbiorców, lokując ich w centrum rynku energii ...
prąd
prawo
taryfy dynamiczne
zmiany
biznes.interia.pl
rok temu | 5 wyświetleń
Tysiące paneli fotowoltaicznych staną się odpadem
Boom na fotowoltaikę trwa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, co pociąga za sobą także zapotrzebowanie na recykling paneli PV. Szacuje się, że w naszym kraju tylko w najbliższych latach do utylizacji lub recyklingu trafi ponad 100 tys. ton zużytych instalacji fotowoltaicznych. ...
fotowoltaika
odpady
pv
zużyte panele
Prosument zwykły
rok temu | 10 wyświetleń
Mój Prąd 3.0.- ochrona przed przewymiarowaniem – w jaki sposób będzie weryfikowana?
Oczekiwany od grudnia 2020 roku Mój Prąd 3.0. od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystartował 1. lipca 2021 roku. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. ...
3.0
dofinansowanie
fotowoltaika
mój prąd
pv
rozmiar instalacji
zapotrzebowanie
Facebook
rok temu | 7 wyświetleń
Mój Prąd 3.0, czyli dopłaty do fotowoltaiki w 2021 - PRZEWODNIK
WYSOKOŚĆ DOTACJI Ile wyniesie dotacja do fotowoltaiki w 2021 roku? Dopłata do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0 wyniesie maksymalnie 3000 zł. Jednocześnie nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów całej instalacji. ...
3.0
dofinansowanie
fotowoltaika
mój prąd
pv
Facebook
rok temu | 7 wyświetleń
Nowe zasady rozliczania prosumentów gorsze o 1000 zł rocznie
Zgodnie z projektem nowelizacji Prawa energetycznego, przekazanym do konsultacji tuż przed długim weekendem (jak to często bywa z niepopularnymi projektami zmian prawa), od 1 stycznia 2022 roku zniknie system opustów, który zachęcił ponad 500 tys. ...
dofinansowanie
fotowoltaika
mój prąd
przyłączenie do sieci
pv
Janina Blikowska
rok temu | 8 wyświetleń
Przykład dla całej Polski: małopolskie ...
Już dziesięć gmin z województwa małopolskiego wprowadziło lub chce wprowadzić lokalne regulacje antysmogowe, zgodne z uchwałą sejmiku wojewódzkiego. ...
jakość powietrza
małopolska
smog
węgiel
zakaz
businessinsider.com.pl
rok temu | 8 wyświetleń
Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – gdzie wykupić polisę?
Widok paneli fotowoltaicznych jest coraz bardziej powszechny w naszym kraju. Wynika to z większej świadomości Polaków dotyczącej ekologii – Słońce generuje elektryczność, która nie ma skutków ubocznych w postaci zanieczyszczeń czy wpływu na globalne ocieplenie planety. ...
fotowoltaika
pv
ubezpieczenie instalacji
globenergia.pl
rok temu | 10 wyświetleń
Czy po 27 kwietnia nie będzie można podłączyć instalacji PV do sieci?
Od 27 kwietnia 2021 r. deklaracja zgodności producenta, która była dotychczas stosowana przy zgłoszeniu instalacji wytwórczej, będzie musiała zostać zastąpiona tzw. certyfikatem sprzętu wydanym przez uprawniony podmiot certyfikujący. ...
falownik
fotowoltaika
instalacja
inwerter
prawo
przyłączenie do sieci
pv
inzynieria.com
rok temu | 9 wyświetleń
Mikroinstalacje napędzają rynek fotowoltaiki
Z 2550 MW mocy zainstalowanych w fotowoltaice w 2020 r. 2151 MW przypada na mikroinstalacje – takie dane podaje nowy raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Już co 12 budynek posiada przydomowy system fotowoltaiczny. ...
fotowoltaika
pv
admin
rok temu | 10 wyświetleń
SolarGaps – Inteligentne żaluzje fotowoltaiczne – Innowacja w Twoim domu
SolarGaps generują około 100W z 1m2 w słoneczne dni, co wystarczy do naładowania smartfona, laptopa lub zasilania telewizora. Od 2015 roku SolarGaps dąży do tego, aby energia była bezpłatna i dostępna dla wszystkich. ...
fotowoltaika
pv
żaluzje fotowoltaiczne
pwr.edu.pl
rok temu | 10 wyświetleń
Politechnika Wrocławska w grze o klimat
O tym, że rosnąca emisja ditlenku węgla i metanu wpływa na zmiany klimatu, wiemy od dawna. Czy urbanizacja przyczynia się do wzrostu stężeń tych gazów cieplarnianych i jak to wygląda we Wrocławiu? Sprawdzili to naukowcy z Wydziału Inżynierii Środowiska PWr. ...
czyste powietrze
pwr
wroclaw
zmiany klimatu