PRODUCENCI | DYSTRYBUTORZY | FIRMY USŁUGOWE
  • precyzyjne pozycjonowanie produktów i usług
  • dostęp do klientów z uświadomioną potrzebą
  • narzędzia dla promocji i marketingu

Katalog produktów i usług, celowany, kontekstowy marketing

  • Oferujesz produkty lub usługi związane z poprawą efektywności energetycznej, oze, czystym powietrzem, racjonalnym korzystaniem z wody?
  • Udostępniaj swoją ofertę dla gospodarstw domowych.
  • Docieraj do inwestorów korporacyjnych i samorządów.
  • Produkty i usługi z katalogu prezentowane są w kontekście profili energetycznych oraz raportów przygotowanych w ramach aplikacji EnergHub.
  • Korzystaj z narzędzi do precyzyjnego pozycjonowania i promocji swojej oferty.