image
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA | CZYSTE ŚRODOWISKO
Photo by NASA on Unsplash

DLA PRZEDSIĘBIORSTW ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE

  • udostępnij portal edukacyjny dla swoich pracowników, partnerów, klientów
  • zachęcaj do oszczędzania energii, wody i dbania o czyste środowisko
  • promuj czystą energię
  • organizuj konkursy i gry w oparciu o narzędzia platformy EnergHub
  • buduj dobry wizerunek swojego biznesu