SAMORZĄDY | INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
 • inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła wraz z utrzymaniem bazy danych, dostępem do raportów i analiz
 • dane i narzędzia wspierające poprawę jakości powietrza, efektywność energetyczną, OZE
 • edukacja, kontakt i angażowanie mieszkańców
 • raporty i zestawienia dla istniejących regulacji i programów


Photo by Andrew Buchanan on Unsplash
Wsparcie w przygotowaniu i realizacji
 • programu ograniczenia niskiej emisji (PONE)
 • planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN)
 • programu ochrony powietrza (POP)
 • postanowień uchwał antysmogowych
 • gminnego programu niskoemisyjnego (GPN)

Wsparcie w uzyskaniu finansowania i rozliczaniu zadań w ramach
 • funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)
 • programu Stop-Smog

Obsługa lokalnych programów ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej
 • strony informacyjne i treści edukacyjne
 • nabór i obsługa wniosków z wykorzystaniem formularzy elektronicznych
 • indywidualne konta wnioskujących
 • weryfikacja i zapewnienie trwałości rezultatów
 • obsługa kontroli

Edukacja i wsparcie w promocji ogólnokrajowych programów kierowanych do mieszkańców
 • Czyste Powietrze
 • Mój Prąd
 • Doradztwo energetyczne
ponad
14 milionów
budynków
Photo by Kruse Collins on Unsplash
Zintegrowana baza budynków
 • inwentaryzacja źródeł ciepła
 • charakterystyka energetyczna budynku
 • charakterystyka emisyjności budynku
 • inteligentne, gotowe formularze, umożliwiają dostosowanie zakresu i szczegółów zbieranych danych
 • możliwość tworzenia dedykowanych formularzy
 • dane wprowadzone przez przedstawicieli JST i zaangażowane organizacje
 • dane wprowadzane przez mieszkańców
 • aktualizacja danych
 • przeglądanie, wyszukiwanie i raporty
Przygotowane przez nas dane budynków
 • dane o geolokalizacji
 • dane adresowe
 • dane o szacowanej powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji
 • dane o działkach (numer, powierzchnia)
 • dane wektorowe (2d/3d) do wizualizacji i obliczeń
Integracja
 • import danych z istniejących systemów, baz danych lub plików
 • integracja danych z systemów GUGiK, lokalnych systemów informacji przestrzennej, PRG, Teryt, OpenStreet Map
 • e-usługi i REST API
 • eksport danych do otwartych formatów

prawie
57 milionów
odczytów danych pogodowych z 2480 stacji
około
79 milionów
odczytów z 3600 czujników jakości powietrza
Uproszczony, zautomatyzowany audyt energetyczny

W zależności od zakresu zgromadzonych danych system automatycznie oblicza
 • zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną
 • aktualne i możliwe do osiągnięcia emisje CO2, SOx, NOx, CO, związków organicznych (OGC), pyłów całkowitych (TSP), PM10, PM2.5
 • wartości bieżące i symulacje wartości możliwych do uzyskania dla różnych źródeł energii i systemów ogrzewania, chłodzenia (paliwa stałe, pompy ciepła, energia słoneczna i wiatrowa), oświetlenia i stosowanych odbiorników energii (urządzenia i wyposażenie)
 • potencjalny efekt energetyczny termomodernizacji i zmiany zachowań na zużycie energii, koszty, komfort użytkowników i wpływ na środowisko
 • szacunkowe koszty i oszczędności finansowe
 • ocenę ogólną budynku w postaci etykiety energetycznej budynku
Obliczenia realizowane są w oparciu o
 • zebrane dane profilu budynku, z uwzględnieniem sposobu użytkowania, użytkowników, ich preferencji i zachowań
 • udostępniane przez system szczegółowe dane pogodowe
 • udostępniane przez system dane z systemów monitorowania emisji
 • zgodnie z uznanymi standardami sporządzania audytów energetycznych
Dla każdego budynku generowane są indywidualne, dopasowane rekomendacje
 • działań termomodernizacyjnych (np. docieplenie ścian, wymiana kotła, instalacja źródła OZE, itd.) wraz z oceną efektu energetycznego, ekologicznego i finansowego
 • działań w zakresie zmiany zachowań (sposobów korzystania z energii), wraz z oceną efektów

Ocena potencjału OZE
System udostępnia obliczony potencjał produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych możliwych do zainstalowania na dachach ponad 8 milionów budynków.

Raporty i zestawienia
System zapewnia automatyczną agregację danych na poziomie JST i dla dowolnych kryteriów wyszukiwania
 • danych budynków
 • zapotrzebowania na energię
 • szacunkowych emisji
 • potencjalnych efektów energetycznych i redukcji emisji
 • potencjału OZE
 • rekomendowanych działań
System automatycznie generuje predefiniowane raporty i umożliwia analizę danych, tworzenie rankingów i porównań, z wykorzystaniem wizualizacji na mapach i wykresach


APLIKACJAAplikacja EnergHub dla JST i organizacji wspierających

 • dostępna jako aplikacja web
 • dostępna jako aplikacja mobilna na platformy iOS i Android